Co to jest uncja trojańska?

Uncja trojańska to najpopularniejsza jednostka miary w jubilerstwie i handlu metalami szlachetnymi. System oparty na uncjach zyskał popularność w Anglii w XV wieku, i do dzisiaj jest szczególnie popularny w krajach anglosaskich. Należy zwrócić uwagę, że do dzisiaj używane są dwie różne rodzaje uncji: międzynarodowa odpowiadająca 28,35 gramom (obecnie używana głównie w Stanach Zjednoczonych przy podawaniu wagi żywności) oraz trojańska odpowiadająca 31,1 gramom (używana głównie do podawania wagi metali szlachetnych). Nazwa tej ostatniej pochodzi od francuskiego miasta Troyes, niegdyś ważnego ośrodka handlowego w średniowiecznej Europie.

Obecnie do podawania wagi metali szlachetnych podaje się dwie wagi: uncje trojańskiej lub gramy, przy czym na systemie uncjowym oparte są zazwyczaj monety, a wagę w gramach podaje się zazwyczaj w przypadku sztabek. Oczywiście od powyższego są wyjątki, np. popularne są australijskie monety o wadze 1 kilograma. Warto zatem porównując ceny poszczególnych produktów zapamiętać przelicznik 1kg = 32,15 uncji trojańskich.