W co inwestować w czasie inflacji

Inflacja a oszczędności

Jak widzimy inflacja w każdym miesiącu rozpędza się i notuje obecnie najwyższe poziomy od kilkunastu lat. Nie ma wątpliwości że w takim czasie utrata wartości pieniądza jest wyraźnie widoczna i często zadajemy sobie pytanie w jaki sposób zabezpieczyć zgromadzone oszczędności. Naturalnym i jednym z najbezpieczniejszych sposobów przez długi czas pozostawały lokaty, których oprocentowanie pozwalało częściowo na utrzymanie wartości oszczędności. Obecnie jednak ich warunki nie pozwolą na duże zyski. Odpowiada za to poziom stóp procentowych, który wciąż nie jest dopasowany do poziomu inflacji jak i nadpłynność sektora bankowego. Wobec zgromadzonych środków przez banki nie widza one żadnej motywacji w oferowaniu klientom atrakcyjnych ofert na lokaty, gdyż mają wystarczająco dużo środków na prowadzenie akcji kredytowych. 

W tych okolicznościach aktualne pozostaje pytanie o sposób oszczędzania z jednej strony gwarantujący bezpieczeństwo, a z drugie utrzymanie siły nabywczej środków pieniężnych. Trochę zapomniane ale wciąż atrakcyjne pozostają obligacje skarbowe, szczególnie te, dla których odsetki wprost są uzależnione od poziomu inflacji. Minusem w tym przypadku jest jednak długi termin inwestycji gdyż minimalny okres inwestycji w tym przypadku to 4 lata. 

Inwestycja w metale szlachetne w czasie inflacji

W tych warunkach warto również zainteresować się inwestycją w metale szlachetne. Są to dobra rzadkie, których podaż jest ograniczona, a więc ich wartość powinna rosnąć w miarę wzrostu inflacji. Najbardziej dostępnymi w tym obszarze są złoto i srebro. O ile jednak popyt na złoto pochodzi wyłącznie ze strony inwestorów i jubilerów, o tyle popyt na srebro jest w dużej mierze generowany przez przemysł, a tu perspektywy ze względu na rozwój popularności aut elektrycznych oraz fotowoltaiki, są bardzo optymistyczne. Dodatkowo w trakcie 2021 roku cena srebra spadła o 12% co tym bardziej stwarza perspektywy powrotu do cen wcześniej notowanych, a należy pamiętać że do pobicia historycznych rekordów jeszcze daleko. Chyba nikogo nie zdziwi kilkunastoprocentowy wzrost cen w przyszłym roku najbardziej znanych monet bulionowych jak srebrna Britannia, srebrny Krugerrand, czy srebrny Kangur